Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR
Satıcı Ad-Soyad: YedekParcaToptan.com (bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır.)
Satıcı T.C:________
Satıcı Adres: YedekParcaToptan.com Merkez Adresi
Satıcı Telefon: YedekParcaToptan.com Merkez Telefon Numarası

1.2- ALICI
Alıcı Ad-Soyad:________ (bundan böyle "Alıcı" olarak anılacaktır.)
Alıcı T.C:________
Alıcı Adres: ________
Alıcı Telefon: ________

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU
İşbu mesafeli satış sözleşmesi, alıcının YedekParcaToptan.com üzerinden sipariş ettiği ürün ve hizmetlerin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ
3.1- Sözleşme konusu ürün ________ adet sipariş edilecektir ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir: ________
3.2- Sözleşme konusu hizmetin özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir: ________
3.3- Sözleşme bedeli taraflarca ________ (________) türk lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, ________ gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar.

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu ürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur. Sözleşme konusu ürün, alıcı tarafından belirtilen teslim adresine kargo ile gönderilerek teslim edilecektir.

MADDE 5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Sözleşme konusu ürünün teslimatına ilişkin masraflar alıcıya aittir. Teslimat ve hizmetin ifası, sözleşme bedelinin alıcı tarafından satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla ________ gün içinde satıcı tarafından gerçekleştirilir.

MADDE 6-Diğer Hususlar SATICININ BEYAN 55 TAAHHÜTLERİ

MADDE 7-HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK
Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin devri anına kadar satıcıya aittir.

MADDE 8-AYIBA KARŞI TEKEFFÜL
Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 9-MÜCBİR SEBEPLER
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir.

MADDE 10-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli yetkilidir.

SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ:________
ALICI İMZA
SATICI İMZA

yedekparcatoptan.com, otomotiv yedek parça sektöründe bir devrim yaratmayı hedefleyen bir platformdur. ...

Otomobil dünyasında ihtiyaç duyduğunuz her şey için, güvenilir ve kaliteli bir partner olarak yedekparcatoptan.com daima yanınızdadır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
 
Oturum ID :fdd71dc8-8966-46e9-9ac3-c73c4827aef3
WhatsApp Destek